Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Zachęcamy do skorzystania z przykładowego testu w ramach przygotowań do ogólnopolskich badań wiadomości i umiejętności z przedmiotu harmonia.

Test został przedstawiony i omówiony przez Pani Małgorzatę Dowlasz podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Koninie 21 września 2018 r.

Prezentowany test NIE JEST narzędziem kompleksowo diagnozującym opanowanie podstawy programowej określonej dla przedmiotu, stanowi jednak ciekawą propozycję wyboru zagadnień do wykorzystania w przygotowaniach do testu.

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych:

10.10.2018

-

Seminarium dla kierowników sekcji instrumentalnych i wokalnych szkół muzycznych „Doskonalenie oceniania kryterialnego podczas egzaminu promocyjnego w szkołach muzycznych”, prowadząca: prof.Elżbieta Pasierowska-Kołodziej AM Gdańsk

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie

13.10.2018

-

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli klas fortepianu, „Utwory J. S. Bacha fundamentem edukacji pianistycznej w szkole muzycznej I stopnia”, prowadzący: Mariusz Tytman – PSM I i II st. w Płocku

PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Kole

17.10.2018

-

Interdyscyplinarne seminarium dla nauczycieli szkół plastycznych „Polski rysunek komiksowy”, „Twórca a przestrzeń tworzenia”, prowadzący: Piotr Drzewiecki reprezentant „nowej fali” polskiego komiksu, prof. Krzysztof Gliszczyński – ASP Gdańsk

Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie

17-18.10.2018

-

XVI Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe

ZSM im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

18-19.10.2018

-

Warsztaty dla nauczycieli gry na fortepianie szkół muzycznych I stopnia, „Metody pracy z uczniami szkoły muzycznej I stopnia”, prowadząca: Anna Gajewska – OSM I st. Szczecin

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie

17-19.10.2018

-

VII Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

18-19.10.2018

-

VII Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Akordeon w kulturze muzycznej Polski w 100-lecie odzyskania Niepodległości”

AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

19.10.2018

-

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych „Nauczanie początkowe gry na instrumentach dętych blaszanych ważnym etapem edukacji artystycznej”, prowadzący: prof. Zdzisław Stolarczyk – AM Kraków; prof. Roman Gryń – AM Poznań

Szkoła Muzyczna I i II st. im. O. Kolberga w Szczecinku

27.10.2018

-

Warsztaty wokalne „Prawidłowe kształtowanie aparatu oddechowego”, prowadząca: Agnieszka Szydłowska

Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni

29.10.2018

-

Warsztaty dla nauczycieli akompaniatorów szkół muzycznych I i II st., „Rola akompaniatora w procesie przygotowania uczniów do konkursów i przesłuchań”, „Gra a’vista w pracy pianisty-kameralisty”; prowadzące: dr hab. Anna Mikolon – AM Gdańsk, dr Magdalena Ochlik-Jankowska – AM Gdańsk

Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

7.11.2018

-

Seminarium dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia „Techniczne i wykonawcze aspekty nauki gry na gitarze w szkolemuzycznej I stopnia”, prowadzący: prof. Piotr Zaleski – AM Wrocław

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świnoujściu

17.11.2018

-

Konferencja Metodyczna Rytmiki

AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

23-24.11.2018

-

Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II stopnia”.

AS w Szczecinie/ZPSM w Szczecinie