Witamy na regionalnej stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się materiałami ułatwiającymi przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.

Narzędzia ewaluacji zewnętrznej do pobrania tutaj...

Konferencja Naukowo-Metodyczna
Akademia Sztuki w Szczecinie/Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie, 23-24.11.2018

Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II stopnia.

Informacje na stronie organizatora

VII Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne w Gdańsku, 17-19.10.2018 r. 

Informacje na stronie organizatora

Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych 2018

Szanowni Państwo
Zapraszamy do pobrania i wykorzystania w pracy dydaktycznej testów użytych do badań wiadomości i umiejętności z przedmiotów "kształcenie słuchu" i "audycje muzyczne" w roku 2018.

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie egzaminów dyplomowych: link

Zbiór zadań

Przekazujemy do Państwa użytku w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Teoria muzyki w praktyce” 24-25.11.2017 r. w Szczecinie fragment i zwiastun „Zbioru zadań z kształcenia słuchu i audycji muzycznych”, przygotowany przez grupę doświadczonych nauczycieli pod redakcją Urszuli Kozłowskiej z PSM I i II st. w Koninie. Zadania w „Zbiorze zadań z kształcenia słuchu i audycji muzycznych” zaproponowanym Państwu ułożone są według zapisów w najnowszych podstawach programowych dla PSM I st. z września 2017 r.

Wyrażamy nadzieję, że pomoc dydaktyczna w postaci „Zbioru zadań z kształcenia słuchu i audycji muzycznych” okaże się przydatnym i skutecznym narzędziem w nauce i codziennej pracy z uczniem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

Szanowni Państwo

Przekazujemy do wykorzystania wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w szkołach muzycznych I stopnia makroregionu północnozachodniego w roku szkolnym 2016/2017. Znajdują się w nich nie tylko informacjeo poziomie spełnienia wymagań ustalonych przez władze oświatowe w odniesieniu do wszystkich szkółi placówek, lecz także o różnych aspektach Waszej codziennej pracy – dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Mamy nadzieję, że znajdą w nich Państwo inspirację do dalszej pracy.

Serdecznie dziękujemy szkołom, które uczestniczyły w badaniach ewaluacyjnych za rzetelne przygotowanie oraz pomoc w organizacji i realizacji badań.

ZBIÓR ZADAŃ Z ZASAD MUZYKI

Zbiór zadań z zasad muzyki powstał w celu praktycznego utrwalenia materiału nauczania i pomocy w biegłej realizacji ćwiczeń; materiały stanowią pomoc dydaktyczną, którą mogą wykorzystać nauczyciele przygotowując uczniów do ogólnopolskiego badania wyników nauczania z zasad muzyki. Szkoły mogą wykorzystać ten materiał również do diagnozy i pracy całorocznej.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do analizy i wykorzystania materiału, który stanowi makroregionalne podsumowanie przesłuchań instrumentalnych CEA. Znajdują się w nim podstawowe informacje statystyczne dotyczące wyników w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych i grupach instrumentów oraz wyników w regionach lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Statystyce towarzyszą podsumowania i wnioski poszczególnych komisji oceniających uczestników przesłuchań.

Podsumowanie makroregionalne, raporty wizytatorów regionalnych, szczegółowe informacje znajdujące się w indywidualnych kartach punktacyjnych oraz refleksje pedagogów mogą zostać wykorzystane do podnoszenia kompetencji nauczycieli, modyfikacji pracy sekcji oraz doskonalenia procesu kształcenia w szkole.

W związku z tym, że wnioski z tegorocznych przesłuchań powinny stać się podstawą działań projakościowych zachęcamy do zapoznania się z nimi również szkoły, których uczniowie nie wzięli udziału w przesłuchaniach. Liczymy bardzo na udział tych szkół w przyszłych edycjach.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do skorzystania z materiału przydatnego Dyrektorowi Szkoły w opracowaniu sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zapraszamy do pobrania materiałów przydatnych podczas przygotowania się do problemowych ewaluacji i kontroli zewnętrznych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2016 r. badań testowych wiadomości i umiejętności uczniów szkół muzycznych I stopnia Makroregionu z przedmiotów "kształcenie słuchu" i "audycje muzyczne":

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do pobrania i wykorzystania w pracy dydaktycznej testu wykorzystanego podczas badań wiadomości i umiejętności z przedmiotów "kształcenie słuchu" i "audycje muzyczne" w roku 2016.